Бланк заяви для виготовлення печатки

Директору ТОВ «ШТАМП-СЕРВІС»

Шебаршиновій Ю. А.


ЗАЯВАПросимо виготовити ____________________________________________

для ведення фінансово-господарської діяльності_________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________Зареєстрованого _______________________________________________

Ідентифікаційний код___________________________,

Печатка виготовляється_________________________________________

у зв’язку з___________________________________________________.Місце знаходження: м.Київ,____________________________________.

тел.:__________________________,Керівник-_____________________________________________________

Паспорт серія___________№______________, виданий______________

________________________________________________________ року.Відповідальний за отримання печатки буде______________________

______________________________________________________________

Паспорт серія_________№______________, виданий________________

________________________________________________________ року.


Керівник ______________________________